POUŽÍVÁNÍ CIZÍCH MĚN V PROGRAMU WALSOFT VALUTOVÝ POKLADNÍ DENÍK
Popis
Číselník měn - tento číselník lze otevřít stiskem tlačítka Zvolit měnu. Slouží k nastavení aktuálně účtované měny a k evidenci druhů měn. Novou měnu pořídíte tlačítkem Nový (F2) v číselníku měn. Kód měny je zkratka označující příslušnou měnu. V případě potřeby vedení více nezávislých pokladen v jedné měně si můžete zavést své vlastní kódy ( např. EUR 1, EUR 2 a pod.). Množství v číselníku měn udává množství měny k danému kurzu ( např. kurz EUR se udává za 1 euro, ale kurz SKK se udává za 100 Sk ).
Výběr měny - účtovanou měnu zvolíte kliknutím levým tlačítkem myši na požadovanou měnu v seznamu záznamů číselníku měn, nebo výběrem měny šipkami a stiskem klávesy Enter.
Kurzy měn - při přepočtech částek v cizích měnách si program vyhledá kurz v evidenci kurzů měn. Tato evidence se otevírá tlačítkem Kurzy nad sloupcem kurzů v seznamu položek hlavního okna programu. V okně evidence kurzů stiskněte tlačítko Nový (F2) a tlačítkem F7 vedle políčka Kód měny otevřete Číselník měn. V seznamu vyberte příslušnou měnu a dvakrát na ni klikněte levým tlačítkem myši. Okno číselník měn se zavře a do políčka Kód měny bude dosazen kód příslušné měny. Do políčka Použít kurz od data zapište začátek období, ve kterém má být kurz používán. Do políčka Použít kurz do data zapište konec období, ve kterém má být kurz používán. Do políčka Výše kurzu v Kč vepište hodnotu kurzu v Kč pro zadané období. Pro přepočet cizí měny na českou měnu, se používá kurz ČNB. Je možné použít denní kurz, nebo kurz, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou, dobu (pevný kurz). Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kurzů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurz i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být změněn vždy. Po nastavení kurzů používaných měn okno Evidence kurzů měn zavřete. Přehled nastavených kurzů měn lze vytisknout pomocí klávesy F6 nebo stiskem tlačítka Sestava (F6).
Sestava Přepočtové doklady Umožňuje tisk přepočtových lístků. Tyto lístky mohou sloužit jako příloha k účetním případům zaúčtovávaným do účetnictví. Tyto lístky obsahují označení cizí měny, použitý měnový kurz, částku v cizí měně a částku přepočtenou na koruny. Před tiskem nejdříve nastavte období, pro které je potřeba lístky vytisknout. Vytištěné stránky s lístky roztříhejte a jednotlivé lístky přiložte k dokladům v cizí měně.
Sestava Pokladní deník

Pokladní deník se tiskne za každou měnu zvlášť, obsahuje souhrny a zůstatky v cizí měně i v Kč, ocenění zůstatku kurzem nastaveným pro dnešní den a vyčíselní kurzového rozdílu mezi zůstatkem v Kč a zůstatkem cizí měny oceněným dnešním kurzem. Pokladní deník obsahuje vždy stejnou množinu záznamů, která se zobrazuje v seznamu záznamů valutové pokladny. To znamená, že lze deník vytisknout za určité období, lze vytisknout pouze vyhledané nebo vybrané záznamy.

Evidence příjmů a výdajů v cizích měnách Do deníku se zadávají příjmy a výdaje v cizí měně. Program tyto částky okamžitě přepočítá na Kč dle kurzu nastaveného v evidenci kurzů měn a uloží i tyto hodnoty v Kč do deníku.