PRÁCE S ČÍSELNÍKEM DOKLADŮ
Základy
Evidence číselných řad dokladů  Pro evidenci druhů dokladů a číselných řad dokladů slouží číselník dokladů. Počet druhů dokladů ani číselných řad dokladů není omezen. Číselník otevřete stiskem tlačítka Doklad nad sloupcem Doklad seznamu záznamů v hlavním okně programu. Číslo dokladu se dosadí dvojím kliknutím na příslušný doklad v seznamu dokladů ( nebo vybráním dokladu šipkami na klávesnici a stiskem klávesy Enter ) .
Definice dokladu

Po otevření číselníku dokladů můžete pořizovat a měnit číselné řady dokladů. Prvním políčkem  je Kód dokladu. Toto políčko je velmi důležité pro identifikaci dokladové řady. Kód dokladu musí být jedinečný, používá se v celém programu k identifikaci druhu  dokladu.  Nedoporučuje se ho měnit !   V políčku Název dokladu se uvádí informativní název číselné řady dokladů, jeho použití je čistě informativní, pro vaši snadnější orientaci v číselných řadách ( používáte-li jich větší množství ). Políčko Číslo dokladu eviduje číselné pořadí dokladu, které má být použito při dalším vystavení dokladu. Po dosazení dokladu se zvýší o +1.  Jak se má zacházet s dokladem při účetních operacích se udává zkratkou v políčku Typ úhrady. Typ úhrady H znamená, že se jedná o pokladní doklad v hotovosti. Bude-li v tomto políčku zadán jiný znak než-li H nebude se vám tento záznam zobrazovat !

Změna číslování  Otevřete číselník dokladů, vyberte příslušný záznam v seznamu dokladů a do políčka číslo dokladu zapíšte novou číselnou řadu. Nikdy něměňte kód dokladu pokud byl již v deníku použit !
Pořízení další číselné řady pokladních dokladů  Příklad: Potřebujete založit  číselnou řadu pro jinou měnu.  Otevřete Číselník dokladů, stisknu klávesu F2 (nová věta), do prvního políčka zapíšte kód měny , Název dokladu popis dokladu, do čísla dokladu např. 2005001 a do pole Typ úhrady písmeno H.
Zrušení číselné řady dokladů  Číselnou řadu, kterou jste byť jen jedinkrát použili NEMAŽTE a nikdy NEMĚŇTE KÓD DOKLADU ANI TYP ÚHRADY.